THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN K57

posted in: Lịch học | 0
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITHỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNCHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)
Khóa: QH-2012-T (K57)Tổng số sinh viên: 24Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STTMôn họcCTĐTNhómTiết
học
ThứGiảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y họcTTCả lớp1-22408T3Nguyễn Xuân KửThS.Bệnh viện KTiếng ViệtLý thuyết
2Địa vật lý hạt nhânTTCả lớp3-42408T3Bùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lýTiếng ViệtLý thuyết
3Cơ sở thủy nhiệt lò phản ứngTTCả lớp6-72509T3Lê Đại DiễnThS.Viện Nguyên tử Việt NamTiếng ViệtLý thuyết
4Phân tích an toàn phản ứng hạt nhânTTCả lớp8-92509T3Lê Đại DiễnThS.Viện Nguyên tử Việt NamTiếng ViệtBài tập
5Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhânTTCả lớp1-23511T4Đồng Văn ThanhThS.Khoa Vật lýTiếng ViệtLý thuyết
6Địa vật lý hạt nhânTTNhóm 13-43Bộ mônBùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
7Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhânTTNhóm 23-43208AĐồng Văn ThanhThS.Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
8Cơ sở thủy nhiệt lò phản ứngTTCả lớp1-24512T4Lê Đại DiễnThS.Viện Nguyên tử Việt NamTiếng ViệtBài tập
9Phân tích an toàn phản ứng hạt nhânTTCả lớp3-44512T4Lê Đại DiễnThS.Viện Nguyên tử Việt NamTiếng ViệtLý thuyết
10Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y họcTTCả lớp6-74408T3Nguyễn Xuân KửThS.Bệnh viện KTiếng ViệtBài tập
12Địa vật lý hạt nhânTTNhóm 28-94Bộ mônBùi Văn Lóat
Lê Tuấn Anh
PGS.TS
ThS.
Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
11Phương pháp Monte Carlo cho Vật lý hạt nhânTTNhóm 18-94208AĐồng Văn ThanhThS.Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
13Thực tập chuyên đềTTNhóm 11-45Bộ mônBùi Văn Loát
Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Đồng Văn Thanh
Bùi Thị Hoa
PGS.TS
ThS.
ThS.
ThS.
CN.
Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
14Thực tập chuyên đềTTNhóm 26-95Bộ mônBùi Văn Loát
Nguyễn Thế Nghĩa
Lê Tuấn Anh
Đồng Văn Thanh
Bùi Thị Hoa
PGS.TS
ThS.
ThS.
ThS.
CN.
Khoa Vật lýTiếng ViệtThực hành
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.


Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015TL. HIỆU TRƯỞNGKT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOPHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trương Thanh Tú

Bài viết liên quan

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Định hướng Ứng dụng bức xạ)

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Định hướng Ứng dụng bức xạ) (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2014-T (K59) Tổng số sinh viên: 16 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội TT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/ học vị Cơ …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNHN, KHVL, VẬT LÝ CHUẨN

  THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNHN, KHVL, VẬT LÝ CHUẨN Mã môn học Tên môn học LT /TH Ngành học Thứ Tiết học Giảng đường Họ và tên giảng viên PHY3347 Vật lý bán dẫn LT KHVL 2 6-8 301T5 Tạ Đình Cảnh PHY3350 Vật lý màng mỏng LT KHVL 2 9-10 204T4 Tạ Đình Cảnh PHY3351 Vật lý linh kiện bán dẫn LT KHVL 6 6-8 301T5 Nguyễn Việt Tuyên PHY3353 Quang bán dẫn LT KHVL 3 …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 09 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ …

  Chi tiết >>

 • LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT

  LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠICHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC, KHÓA QH-2012-T (K57) (Đính kèm TKB học kỳ I, năm học 2015-2016) STT Tên bài thực tập Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Tuần 1(Tiết 1-5) Tuần 2(Tiết 1-5) Tuần 3(Tiết 1-5) Tuần 4(Tiết 1-5) Tuần 5(Tiết 1-5) Tuần 6(Tiết 1-5) Tuần 7(Tiết 1-5) Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K57

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2012-T (K57) Tổng số sinh viên: 64 (QT: 57; TN: 07) Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ giảng dạy Ghi chú …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC ______________________________ (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 40 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/ học vị Điện thoại …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K59

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2014-T (K59) Tổng số sinh viên: 19 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ …

  Chi tiết >>

 • Thời khóa biểu kỳ hè 2014-2015

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2014-2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Thời gian học 5 tuần: từ 13/07/2014 đến 16/08/2015 ————————————– Thi kết thúc môn học từ 17 đến 24/8/2015 Sinh viên có thể đến Phòng Đào tạo (phòng 411, nhà T1) đăng ký học đến hết ngày 17/7/2015 STT Tên môn Mã môn học TC Giảng viên Lịch học (thứ: tiết học) Giảng đường 1 Những nguyên lý …

  Chi tiết >>