THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

posted in: Lịch học | 0
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC
______________________________
(Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015)

Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 40 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết
học
Thứ Giảng
đường
Cán bộ
giảng dạy
Học hàm/
học vị
Điện
thoại
Cơ quan
công tác
Ngôn ngữ
giảng dạy
Ghi chú
1 Mở đầu về thuyết tương đối và vật lý lượng tử QT Cả lớp 1-2 2 511T4 Nguyễn Thế Toàn TS. 01232724576 Khoa Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
3 Phương pháp Toán – Lý QT Nhóm 2 3-4 2 511T4 Lê Anh Dũng CN. 0904638340 Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
2 Toán cho Vật lý QT Nhóm 1 3-4 2 512T4 Nguyễn Thị Thùy Trang ThS. 01686274739 Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
4 Vật lý tính toán 1 QT Nhóm 1 6-7 2 408T5 BM Tin Vật lý Khoa Vật lý Tiếng Anh Thực hành
5 Vật lý tính toán 1 QT Nhóm 2 8-9 2 408T5 BM Tin Vật lý Khoa Vật lý Tiếng Anh Thực hành
6 Thực hành Vật lý đại cương 3 QT Nhóm 1 6-9 3 PTN BM VLĐC Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
7 Vật lý tính toán 1 QT Cả lớp 1-2 4 511T4 Nguyễn Quang Hưng TS. 0904886699 Khoa Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
8 Phương pháp Toán – Lý QT Cả lớp 3-4 4 511T4 Lê Thị Hải Yến TS 01296365588 Khoa Vật lý Tiếng Việt Lý thuyết
9 Mở đầu thiên văn học QT Cả lớp 6-7 4 511T4 Đinh Văn Trung PGS.TS. 0915269497 Viện Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
10 Điện động lực học QT Cả lớp 8-10 4 511T4 Nguyễn Anh Tuấn TS. 0919148855 Khoa Vật lý Tiếng Anh Lý thuyết
11 Toán cho Vật lý QT Cả lớp 1-2 5 511T4 Cao Thị Vi Ba TS. 01686274739 Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
13 Mở đầu thiên văn học QT Nhóm 1 3-4 5 511T4 Đinh Văn Trung PGS.TS. 0915269497 Viện Vật lý Tiếng Anh Bài tập
12 Toán cho Vật lý QT Nhóm 2 3-4 5 512T4 Nguyễn Thị Thùy Trang ThS. 01686274739 Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
14 Điện động lực học QT Nhóm 1 1-2 6 511T4 BM Vật lý ĐC ThS. 0983003643 Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
15 Mở đầu thiên văn học QT Nhóm 2 1-2 6 512T4 Đinh Văn Trung PGS.TS. 0915269497 Viện Vật lý Tiếng Anh Bài tập
16 Điện động lực học QT Nhóm 2 3-4 6 512T4 Nguyễn Anh Tuấn TS. 0919148855 Khoa Vật lý Tiếng Anh Bài tập
17 Phương pháp Toán – Lý QT Nhóm 1 3-4 6 511T4 Lê Thị Hải Yến TS 01296365588 Khoa Vật lý Tiếng Việt Bài tập
18 Thực hành Vật lý đại cương 3 QT Nhóm 2 6-9 6 PTN BM VLĐC Khoa Vật lý Tiếng Việt Thực hành
Ghi chú: Mỗi tiết học 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Buổi sáng tiết 1 từ 7h00. Buổi chiều tiết 6 từ 13h00.
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
TS. Trương Thanh Tú

Bài viết liên quan

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Định hướng Ứng dụng bức xạ)

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Định hướng Ứng dụng bức xạ) (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2014-T (K59) Tổng số sinh viên: 16 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội TT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/ học vị Cơ …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNHN, KHVL, VẬT LÝ CHUẨN

  THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNHN, KHVL, VẬT LÝ CHUẨN Mã môn học Tên môn học LT /TH Ngành học Thứ Tiết học Giảng đường Họ và tên giảng viên PHY3347 Vật lý bán dẫn LT KHVL 2 6-8 301T5 Tạ Đình Cảnh PHY3350 Vật lý màng mỏng LT KHVL 2 9-10 204T4 Tạ Đình Cảnh PHY3351 Vật lý linh kiện bán dẫn LT KHVL 6 6-8 301T5 Nguyễn Việt Tuyên PHY3353 Quang bán dẫn LT KHVL 3 …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K58

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2013-T (K58) Tổng số sinh viên: 09 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ …

  Chi tiết >>

 • LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT

  LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HIỆN ĐẠICHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC, KHÓA QH-2012-T (K57) (Đính kèm TKB học kỳ I, năm học 2015-2016) STT Tên bài thực tập Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Tuần 1(Tiết 1-5) Tuần 2(Tiết 1-5) Tuần 3(Tiết 1-5) Tuần 4(Tiết 1-5) Tuần 5(Tiết 1-5) Tuần 6(Tiết 1-5) Tuần 7(Tiết 1-5) Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K57

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2012-T (K57) Tổng số sinh viên: 64 (QT: 57; TN: 07) Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ giảng dạy Ghi chú …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN K57

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2012-T (K57) Tổng số sinh viên: 24 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ giảng …

  Chi tiết >>

 • THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC K59

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG, NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Học 15 tuần, từ 05/9/2015 đến 19/12/2015) Khóa: QH-2014-T (K59) Tổng số sinh viên: 19 Địa điểm học: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội STT Môn học CTĐT Nhóm Tiết học Thứ Giảng đường Cán bộ giảng dạy Học hàm/học vị Cơ quan công tác Ngôn ngữ …

  Chi tiết >>

 • Thời khóa biểu kỳ hè 2014-2015

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2014-2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Thời gian học 5 tuần: từ 13/07/2014 đến 16/08/2015 ————————————– Thi kết thúc môn học từ 17 đến 24/8/2015 Sinh viên có thể đến Phòng Đào tạo (phòng 411, nhà T1) đăng ký học đến hết ngày 17/7/2015 STT Tên môn Mã môn học TC Giảng viên Lịch học (thứ: tiết học) Giảng đường 1 Những nguyên lý …

  Chi tiết >>