Trần Kim Thu

posted in: Đội Ngũ Chuyên Gia | 0
Chuyên gia Nghiên cứu thị trường

Bà Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê.  Với hơn 35 kinh nghiệm, bà Thu đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường, thống kê, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Bà Thu là thành viên của các dự án đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội, Công ty Điện lực Đà nẵng trong năm 2015. Bà Thu là chuyên gia trong dự án Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo và năng lực của doanh nghiệp về quản trị minh bạch, liêm chính trong kinh doanh cho Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI), Từ tháng 4/2013 đến tháng 8/2016, bà Thu là chuyên gia chính thuộc dự án EU về Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (dự án của Tổng cục Du lịch), chịu trách nhiệm chính cho hợp phần Nâng cao năng lực Thống kê du lịch.

Ngoài công việc tư vấn và giảng day, bà Thu còn là Giám đốc Trung tâm thuộc Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Bà Thu là Tiến sỹ Thống kê của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hàng năm bà đều tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ thống kê của các tổ chức thống kê quốc tế phối hợp với Tổng cục Thống kê.

Bài viết liên quan

  • Tăng Văn Khiên

    Chuyên gia thống kê Phó giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của OCD. Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thống kê, thiết kế và triển khai rất nhiều các dự án thống kê lớn của Việt Nam, đồng thời Ông cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn của các …

    Chi tiết >>

  • Nguyễn Đức Quyền

    Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường, Công ty Tư vấn Quản lý OCD Ông Nguyễn Đức Quyền là Giám đốc Dịch vụ Khảo sát của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Ông Quyền có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, bao gồm các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ông Quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý …

    Chi tiết >>