Tăng Văn Khiên

posted in: Đội Ngũ Chuyên Gia | 0
Chuyên gia thống kê

Phó giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của OCD.

Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thống kê, thiết kế và triển khai rất nhiều các dự án thống kê lớn của Việt Nam, đồng thời Ông cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn của các dự án thống kê tài trợ bởi UNDP, UNPA, Ngân hàng thế giới.

Ông Khiên là chủ trì của hơn 12 công trình nghiên cứu cấp bộ, là tác giả/đồng tác giả của 11 cuốn sách xuất bản về thống kê và hơn 80 bài báo về chuyên môn thống kê.

Ông Khiên là người chủ trì thiết kế các dự án khảo sát, nghiên cứu thị trường lớn của OCD, bao gồm các dự án Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện của Tổng công ty điện lực Miền Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty điện lực Hà Nội, Nghiện cứu thị trường Xi măng Việt Nam của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Ông hoàn thành chương trình tiến sĩ về thống kê tại Nga năm 1983.

Bài viết liên quan

  • Trần Kim Thu

    Chuyên gia Nghiên cứu thị trường Bà Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê.  Với hơn 35 kinh nghiệm, bà Thu đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường, thống kê, đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Bà Thu là thành viên của các dự án đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên …

    Chi tiết >>

  • Nguyễn Đức Quyền

    Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường, Công ty Tư vấn Quản lý OCD Ông Nguyễn Đức Quyền là Giám đốc Dịch vụ Khảo sát của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Ông Quyền có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, bao gồm các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ông Quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý …

    Chi tiết >>