NEWS :

Trần Kim Thu

Chuyên gia Nghiên cứu thị trường Bà Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê.  Với hơn 35 kinh nghiệm, bà Thu đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường, thống kê, đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Bà Thu là thành viên của các dự án đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên …

Chi tiết >>

Tăng Văn Khiên

Chuyên gia thống kê Phó giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của OCD. Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thống kê, thiết kế và triển khai rất nhiều các dự án thống kê lớn của Việt Nam, đồng thời Ông cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn của các …

Chi tiết >>

Nguyễn Đức Quyền

Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường, Công ty Tư vấn Quản lý OCD Ông Nguyễn Đức Quyền là Giám đốc Dịch vụ Khảo sát của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Ông Quyền có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, bao gồm các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Ông Quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý …

Chi tiết >>

1
Bạn cần hỗ trợ?