Nguyễn Đức Quyền

posted in: Đội Ngũ Chuyên Gia | 0

Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường, Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Ông Nguyễn Đức Quyền là Giám đốc Dịch vụ Khảo sát của Công ty Tư vấn Quản lý OCD. Ông Quyền có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, bao gồm các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ông Quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý các dự án Đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho tại hầu hết các tỉnh, thành phố cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Hà nội trong các năm 2013-2015. Ông Quyền cũng là Trưởng Dự án Nghiên cứu thị trường sản phẩm mới cho Công ty CP Dược phẩm Thiên Thảo; nghiên cứu thị trường dược phẩm phục vụ dự án xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty CP Dược phẩm và Thương mại SOHACO, nghiên cứu thị trường Xi măng tại trên 50 tỉnh cho 7 công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), nghiên cứu thị trường Bất động sản cho Công ty Đầu tư Thái Nguyên (TNI).

Ông Quyền tốt nghiệp ngành CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội và đạt chứng chỉ quản lý dự án quốc tế (PMP) của Viện quản lý dự án quốc tế (Hoa Kỳ).

Bài viết liên quan

  • Trần Kim Thu

    Chuyên gia Nghiên cứu thị trường Bà Trần Thị Kim Thu là Chuyên gia Nghiên cứu thị trường của OCD, chuyên sâu về thống kê.  Với hơn 35 kinh nghiệm, bà Thu đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường, thống kê, đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Bà Thu là thành viên của các dự án đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên …

    Chi tiết >>

  • Tăng Văn Khiên

    Chuyên gia thống kê Phó giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của OCD. Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thống kê, thiết kế và triển khai rất nhiều các dự án thống kê lớn của Việt Nam, đồng thời Ông cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn của các …

    Chi tiết >>