CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

posted in: Chương trình đào tạo | 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

(Ban hành theo Quyết định 3562/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo:

 • Tiếng Việt: Chương trình chuẩn
 • Tiếng Anh: Standard Program

Tên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Khoa học Vật liệu
 • Tiếng Anh: Materials Science

Mã số ngành đào tạo: 7440122

Trình độ đào tạo: Đại học

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

 • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Khoa học Vật liệu
 • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Materials Science

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung:

 • Đào tạo cử nhân Khoa học vật liệu có kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để làm việc trong lĩnh vực Khoa học vật liệu tiên tiến. Sinh viên có các kiến thức chuyên sâu về Khoa học và Công nghệ vật liệu, các kỹ năng thực hành cần thiết để vận dụng vào giải quyết các bài toán khoa học kỹ thuật liên ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của công nghiệp 4.0, sáng tạo khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực vật liệu tiên tiên và các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, sinh viên có các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng bổ trợ cần thiết, tự chủ và trách nhiệm, có đạo đức nghè nghiệp và thái độ đúng đắn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo cử nhân Khoa học Vật liệu có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật và hiện đại nhất nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về vật lý, hoá học, khoa học vật liệu, về khoa học máy tính, phương pháp tư duy khách quan, các kỹ năng nghiên cứu khoa học và giải quyết các vẫn đề thực tiễn. Những kiến thức và kỹ năng đạt được giúp cho các cử nhân Khoa học Vật liệu phát huy ưu thế của những nhà nghiên cứu và chế tạo vật liệu, có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực liên quan; thích ứng cao với các đòi hỏi của thị trường lao động.

3. Thông tin tuyển sinh

Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và theo Đề án tuyển sinh được phê duyệt hàng năm.

3.1. Hình thức tuyển sinh

Hình thức tuyến sinh bao gồm thi tuyến, xét tuyển, xét tuyển thắng hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyến theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố hàng năm.

3.2. Đối tượng dự tuyển

 • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
 • Phù hợp với đối tượng tuyển sinh hàng năm theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.3. Dự kiến quy mô tuyến sinh

 • Theo Đề án tuyển sinh được phê duyệt hàng năm.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Bài viết liên quan

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3564/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN (Ban hành theo Quyết định số 3563/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo:                                            …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3559/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Vật lý …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3560/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Tiếng Anh: International Standard Proeram Tên ngành đào …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3561/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo Tài năng Tiếng Anh: Talented Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Vật …

  Chi tiết >>