CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

posted in: Chương trình đào tạo | 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

(Ban hành theo Quyết định số 3563/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo:

 • Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn
 • Tiếng Anh: Standard Program

Tên ngành đào tạo:                                           

 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân 
 • Tiếng Anh: Nuclear Technology and Engineering

Mã số ngành đào tạo: 7510407

Trình độ đào tạo: Đại học

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:                     

 • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân
 • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Nuclear Technology and Engineering

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân có đủ kiến thức nền tảng về toán học và vật lý, các kiến thức chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật hạt nhân, vê văn hoá an toàn bức xạ. Sinh viên tôt nghiệp đáp ứng nhu câu nhân lực chât lượng cao của công nghiệp 4.0, sáng tạo khởi nghiệp và hội nhập quôc tê; có khả năng nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, sinh viên tôt nghiệp có các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng bổ trợ cần thiết, tự chủ và trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và thái độ đúng đắn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng các kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán khoa học và ứng dụng của Công nghệ kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, an toàn bức xạ, trong lò phản ứng, máy gia tốc, trong đánh giá và phân tích môi trường, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân. Khả năng đáp ứng cao với yêu cầu khắt khe của các lĩnh vực an toàn bức xạ trong công nghiệp, trong y tế và các lĩnh vực khác liên quan tới bức xạ.
 • Có các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ và các kỹ năng cá nhân cần thiết khác, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, hình thành ý tưởng liên quan đến chuyên môn, quản lý các dự án trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, sinh viên có kỹ năng xây dựng mục tiêu cá nhân, động lực làm việc để phát triển cá nhân và sự nghiệp.
 • Có tinh thần tự hào dân tộc, có phẩm chát chính trị tốt, tự chủ và trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp và thái độ đúng đắn.

3. Thông tin tuyển sinh

Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và theo Đề án tuyển sinh được phê duyệt hàng năm.

3.1. Hình thức tuyển sinh

 • Hình thức tuyển sinh bao gồm thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển thắng hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố hàng năm.

3.2. Đối tượng dự tuyển

 • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
 • Phù hợp với đối tượng tuyển sinh hàng năm theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh

 • Theo Đề án tuyển sinh được phê duyệt hàng năm.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Bài viết liên quan

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3564/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU (Ban hành theo Quyết định 3562/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học Vật liệu …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3559/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Vật lý …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3560/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Tiếng Anh: International Standard Proeram Tên ngành đào …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3561/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo Tài năng Tiếng Anh: Talented Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Vật …

  Chi tiết >>