CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

posted in: Chương trình đào tạo | 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3561/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo:

 • Tiếng Việt: Chương trình đào tạo Tài năng
 • Tiếng Anh: Talented Program

Tên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Vật lý học 
 • Tiếng Anh: Physics

Mã số ngành đào tạo: 7440102

Trình độ đào tạo: Đại học

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:                     

 • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Vật lý học (Chương trình đào tạo Tài năng)
 • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Physics (Talented Program)

2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân Vật lý học theo chương trình đào tạo cử nhân Khoa học Tài năng (CNKHTN) trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn toàn diện. Sinh viên khi tôt nghiệp có trình độ chuyên môn giỏi, có khả năng làm việc độc lập, có tâm nhìn, năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tiêp cận nhanh với các kiên thức mới và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong thực tiễn. Sinh viên hệ CNKHTN có năng lực như các sinh viên của các trường đại học thứ hạng cao trên thế giới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức tốt về khoa học cơ bản và chuyên sâu về Vật lý ở bậc đại học làm nên tảng lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Vật lý;
 • Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, xây dựng mục tiêu, tạo động lực làm việc, củng cố năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tiếp cận nhanh với các kiến thức mới và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiễn trong thực tiễn;
 • Đào tạo cử nhân Vật lý học có tỉnh thần tự hào dân tộc, có phẩm chất chính trị tốt, tự chủ và trách nhiệm, có sức khỏe tốt và đạo đức nghề nghiệp phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Thông tin tuyển sinh

Chương trình đào tạo tài năng ngành Vật lý học là chương trình đào tạo đặc biệt của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, được tuyển sinh sau khi sinh viên đã nhập học vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.1. Hình thức tuyển sinh

 • Xét tuyển đối với các sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn về đào tạo tài năng Vật lý của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.2. Đối tượng dự tuyển

 • Thí sinh đã trúng tuyển đại học và đang theo học các chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc các ngành đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh

 • Quy mô tuyển sinh căn cứ vào thực tế cũng như theo chỉ tiêu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phân bổ.

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Bài viết liên quan

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3564/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẠT NHÂN (Ban hành theo Quyết định số 3563/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo:                                            …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU (Ban hành theo Quyết định 3562/QĐÐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Khoa học Vật liệu …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3559/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn Tiếng Anh: Standard Program Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Vật lý …

  Chi tiết >>

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3560/QĐ-ĐHKHTN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Tiếng Anh: International Standard Proeram Tên ngành đào …

  Chi tiết >>