Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của Khoa Vật lý

posted in: Đào tạo sau đại học | 0

Các bạn sinh viên có thể tìm hiểu khung chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của Khoa Vật lý trong tài liệu đính kèm bên dưới.

Bài viết liên quan

  • CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lâu nay vẫn luôn là lựa chọn đáng tin cậy của các nghiên cứu sinh các ngành khoa học cơ bản và khoa học trái đất. Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt 1 với: 37 chỉ tiêu Tuyển sinh theo phương thức: XÉT TUYỂN Để trở thành nghiên …

    Chi tiết >>

  • TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THẠC SĨ VẬT LÝ, CHUYÊN NGÀNH “CÔNG NGHỆ BÁN DẪN”

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THẠC SĨ VẬT LÝ, CHUYÊN NGÀNH “CÔNG NGHỆ BÁN DẪN” Về việc Tuyển sinh Khóa 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế Thạc sĩ Vật lý, chuyên ngành “Công nghệ bán dẫn” Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh Khóa 2 (2021-2023) chương trình liên kết quốc tế đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành “Công nghệ bán …

    Chi tiết >>