Năm 2018, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thực hiện tuyển sinh với nhóm ngành Vật lý và Công nghệ Kỹ thuật bao gồm các ngành học:

  • Ngành Vật lý
  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân
  • Ngành Khoa học Vật liệu

Các chương trình đào tạo bao gồm:

  • Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng
  • Chương trình đạo tạo Chuẩn Quốc tế
  • Chương trình đào tạo Chuẩn

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng 1 trong 3 kết quả sau:
Kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia (A00, A01, B00, C01)
Kết quả đánh giá năng lực còn hạn
Chứng chỉ Quốc tế của Đại học Cambridge (Anh)

Ngoài nguồn học bổng của Bộ GD&ĐT, còn có các học bổng tài trợ bởi các tập đoàn Panasonic, Posco, Ponychung, Mitsubishi, BIDV…

Hàng năm, có 15% sinh viên nhận học bổng 100% du học và thực tập nước ngoài.

================
Thông tin liên hệ:
Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Email: khoavatly@hus.edu.vn
SĐT: 024.3558.3980
Website: http://physics.hus.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khoavatlyhus/

Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến:
TS. Hoàng Chí Hiếu – Phó Trưởng Khoa Vật lý – Email: hieuhc@hus.edu.vn
TS. Nguyễn Thanh Bình – Trường phòng CTCT HSSV – Email: binhnt@hus.edu.vn
TS. Đoàn Văn Vệ – Trưởng Phòng Đào tạo – Email: doanvanve@hus.edu.vn