Thông báo về buổi đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS. Trần Thị Hà

posted in: Khoa học Công nghệ | 0
Thông báo về buổi đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS. Trần Thị Hà

BAN LÃNH ĐẠO KHOA TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

Toàn thể các thầy cô giáo khoa Vật lý, Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên

Tới dự buổi đánh giá luận án tiến sĩ đề tài:

”Nghiên cứu vật liệu nano oxit trên cơ sở Zn, Cu định hướng ứng dụng trong y sinh và môi trường”

Người trình bày: NCS. Trần Thị Hà

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng hội thảo 418 nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bài viết liên quan