Thông báo buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS. Phạm Thành Luân

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

Buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS. Phạm Thành Luân

Kính gửi các Thầy Cô và các học viên sau đại học,
Khoa Vật lý xin trân trọng kính mời các Thầy Cô và các học viên sau đại học tham dự buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS. Phạm Thành Luân.

Tên đề tài luận án:

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại nâng cao hiệu quả công tác phân tích xử lý số liệu trường thế ở Việt Nam.”

Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu, ngày 6/11/2020 

Địa điểm: Phòng 401, nhà T1

Xin cám ơn các Thầy Cô.

Khoa Vật lý.

Bài viết liên quan