Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS. Trần Hải Hưng

posted in: Khoa học Công nghệ | 0
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS. Trần Hải Hưng

BAN LÃNH ĐẠO KHOA VẬT LÝ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

Toàn thể thầy cô giáo khoa Vật lý, Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên

Tới dự buổi bảo vệ cấp ĐHQGHN luận án tiến sĩ về đề tài:

“Ảnh hưởng của các dạng thế giam cầm của điện tử lên hiệu ứng Ettingshausen trong dây lương tử”

Người trình bày: NCS. Trần Hải Hưng
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo 418, nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bài viết liên quan