Thông báo bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Trần Hải Hưng

posted in: Khoa học Công nghệ | 0
Thông báo bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Trần Hải Hưng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:
Toàn thể các thầy cô giáo khoa Vật lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tới dự buổi Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS. Trần Hải Hưng với đề tài:

“Ảnh hưởng của các dạng thế giam cầm của điện tử lên hiệu ứng Ettingshausen trong dây lượng tử”

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã số: 9440130.01
Thời gian: 9h00 thứ Năm ngày 20/1/2022
Địa điểm: Phòng 104 nhà T1, ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng.

Bài viết liên quan