Study of spin excitation in multiferroic through Raman spectroscopy/Sử dụng phổ Raman nghiên cứu về các kích thích spin của vật liệu multiferroic ABO3.

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

VIỆN VẬT LÝ, KHOA VẬT LÝ – HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính mời các Nhà khoa học, các Quý đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar:

1. Tiêu đề: Study of spin excitation in multiferroic through Raman spectroscopy/Sử dụng phổ Raman nghiên cứu về các kích thích spin của vật liệu multiferroic ABO3.

2. Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Trung tâm Vật lý kỹ thuật – Viện Vật lý

3. Thời gian: 9h30′ Thứ 3, 07/7/2020

4. Địa điểm: Phòng 62, Tầng 6, Nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài viết liên quan