SEMINAR: Tìm về nguồn gốc người Việt Nam qua các nghiên cứu hệ gen học

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

Viện Hàn lâm KHCN VN

Trân trọng kính mời các Nhà khoa học, các Quý đồng nghiệp tới dự:

SIMENAR: “Tìm về nguồn gốc người Việt Nam

qua các nghiên cứu hệ gen học”

 Người trình bày: GS. TS. Nông Văn Hải

 (Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm KHCN VN)

 Thời gian:

9h30, thứ Năm, ngày 09/7/2020

Địa điểm: Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm KHCN VN

Bài viết liên quan