SEMINAR: GRAPHENE QUANTUM DOTS AND PLASMON EFFECT ON OPAL STRUCTURE SILVER FILM

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar khoa học tháng 12/2017

Ngày: 29/12/2017 (Thứ 6)

Giờ: từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng

Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi

_____________________________________________

Speaker: Pham Nam Thang, PhD student, Researcher (Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology)

Title: GRAPHENE QUANTUM DOTS AND PLASMON EFFECT ON OPAL STRUCTURE SILVER FILM

(CHẤM LƯỢNG TỬ GRAPHENE VÀ HIỆU ỨNG PLASMON TRÊN MÀNG BẠC CẤU TRÚC OPAL)

Abstract: Graphene quantum dots were prepared and their characteristics identified by Raman spectra and HR-TEM. In addition, the absorption and photoluminescence were studied for their optical properties. The Raman scattering effects were studied for graphene quantum dots (GQDs) coupling with the corrugated structure silver films. The corrugated silver films were prepared by evaporating metallic Ag on opal crystal substrates. The opal crystal substrates were fabricated from SiO2 spheres. The intensity enhancement of photoluminescence and Raman spectral bands of the GQDs on the corrugated Ag films was observed and explained. Study of Raman spectra showed the surface-enhanced Raman scattering effect.

Bài viết liên quan