Seminar Bộ môn của NCS. Vương Văn Hiệp

posted in: Khoa học Công nghệ | 0
Seminar Bộ môn của NCS. Vương Văn Hiệp.

Kính gửi các thầy, cô và những ai quan tâm,

Bộ môn Vật lý Chất rắn kính mời các thầy, cô đến dự buổi seminar cấp bộ môn của NCS. Vương Văn Hiệp để đóng góp cho NCS. hoàn thành tốt bản dự thảo Luận án Tiến sĩ trước khi bảo vệ cấp cơ sở.

Thời gian: 14:00 thứ 5 ngày 24/12/2020

Địa điểm: P.107 nhà T1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tên đề tài: CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỪ NHIỆT CÓ CẤU TRÚC LOẠI NaZn13

Cán bộ hướng dẫn: HDC: PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh; HDP: GS.TS. Hoàng Nam Nhật

Kính mời các Thầy Cô tham dự!

Trân trọng.

Bài viết liên quan