INFLATIONARY UNIVERSE

posted in: Khoa học Công nghệ | 0

Khoa Vật lý trân trọng kính mời quý vị đến dự seminar tháng 04/2019

Ngày: 26/04/2019 (Thứ 6)

Giờ: từ 10 giờ 00 sáng đến 11 giờ 00 sáng

Địa điểm: Phòng 408F, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên334Nguyễn Trãi

_____________________________________________

Speaker: Dr. IPPEI OBATA (Institute for Cosmic Ray Research, The University of Tokyo)

Title: INFLATIONARY UNIVERSE            

        
Abstract: In this seminar, I will talk about the cosmology in early universe: the theory of inflation. After a brief introduction of inflationary mechanism, I will explain how to test this scenario from observations.

Bài viết liên quan