Hội thảo Internal Virtual Course on Basic and Applied Nanotechnology from Computational to Experiment Methods

posted in: Khoa học Công nghệ | 0
Internal Virtual Course on Basic and Applied Nanotechnology from Computational to Experiment Methods

Kính gửi các thầy cô, đồng nghiệp, và các bạn sinh viên,

Do tình hình dịch virus Corona, Hội thảo Asia Computational Materials Design (ACMD) dự định tổ chức tại Đại Học Cần Thơ vào tháng 11 năm nay sẽ hoãn lại.

Thay vào đó, ACMD sẽ tổ chức kết hợp với một hội thảo online 2 tuần “Internal Virtual Course on Basic and Applied Nanotechnology from Computational to Experiment Methods” tại Indonesia do Đại học Osaka và Học viện Công nghệ Bangdung (Institut Teknologi Bandung) tổ chức.

Nội dung của Hội thảo Internal Virtual Course gồm 3 phần:

  1. World class lecture series: Chuỗi bài giảng online do các chuyên gia về mô phỏng và thực nghiệm trong lĩnh vực công nghệ Nano. Các bài giảng tập trung vào chủ đề kết hợp giữa mô phỏng và thực nghiệm trong khoảng 1 tuần đầu tiên của hội thảo
  2. Virtual Hands-on in Computational Materials Design: Chuỗi bài giảng lý thuyết về mô phỏng và hướng dẫn thực hành, sử dụng các phần mềm mô phỏng Nguyên lý đầu tiên (bao gồm DFT)  trên hệ HPC. Thời gian 1 tuần.
  3. International Exchange Program

Thời gian (dự kiến): 4-15/11/2021.

Đối tượng: Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, và các nhà nghiên cứu quan tâm đến mô phỏng vật liệu và kết hợp mô phỏng với thực nghiệm. Các học viên tham dự online qua Zoom.

Lệ phí: Free

Đăng ký tham dự: Tham khảo poster gửi kèm.

  • Qua đường link này và chọn “Basic and Applied Nanotechnology fromComputational to Experiment Methods”;
  • Hoặc qua đường link này;
  • Hoặc qua QR code trong poster đính kèm.

Bài viết liên quan