Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường “di động”

Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường “di động”

Trong quá trình sử dụng năng lượng hạt nhân, con người phải đối mặt với nhiều thách thức như sự cố rò rỉ hạt nhân và ô nhiễm phóng xạ. Các sự cố bức xạ và hạt nhân có thể xảy ra đột ngột, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và dân chúng.

Chính vì vậy, các quốc gia hiện đang sử dụng công nghệ bức xạ, công nghệ đến hạt nhân trên thế giới đều coi trọng đến khả năng đảm bảo an toàn và thiết lập các hệ thống tối ưu phản ứng khẩn cấp hạt nhân.

Hệ thống phản ứng khẩn cấp được xây dựng nhằm phát hiện kịp thời các sự cố bức xạ và hạt nhân theo thời gian thực, phản ứng nhanh, cung cấp cơ sở kỹ thuật cho các hành động kiểm soát và bảo vệ bức xạ.

Hệ thống giám sát phóng xạ môi trường “di động” mang đến nhiều lợi thế không chỉ ở khả năng khắc phục giới hạn về thời gian, vị trí, thời tiết, mà còn có khả năng đáp ứng nhanh trong trường hợp đột ngột xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân, có thể đến tận vị trí có sự cố và theo dõi mức phóng xạ môi trường, suất liều hấp thụ trong không khí ở đó.

Hệ thống tương tác và xử lý dữ liệu được truyền với thời gian thực tới cơ sở giám sát và điều động khẩn cấp, hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá chính xác mức độ phóng xạ và ra quyết định kịp thời.

Theo ae-radioactive.com.

Bài viết liên quan