BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG: HỆ THỐNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ KẾT NỐI TUẦN HOÀN

BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG: HỆ THỐNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ KẾT NỐI TUẦN HOÀN

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, các sản phẩm nghiên cứu, đặc biệt các công bố quốc tế uy tín cần phải ưu tiên gia tăng chất lượng, để nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Trong bài giảng này, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng sẽ trình bày một khái niệm gọi là hệ sinh thái nghiên cứu tuần hoàn nhằm phát huy tối ưu nhất có thể các sản phẩm nghiên cứu liên ngành. Ý tưởng dựa trên khái niệm kinh tế tuần hoàn gồm 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle, và một vài ví dụ để minh hoạ tính khả thi của mô hình nghiên cứu.

Ngoài ra, giáo sư cũng chia sẻ một số kinh nghiệm đến sinh viên nhằm có thêm sự tự tin trong học tập, nghiên cứu, làm việc nhóm và nghề nghiệp.

Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên ĐH và SĐH quan tâm đến tham dự!

Thời gian: 16:30-18:00, thứ ba, ngày 28/03/2023.

Địa điểm: Phòng 416 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bài viết liên quan