Bài giảng đại chúng “CUỘC ĐUA VÀO VŨ TRỤ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM”

Bài giảng đại chúng “CUỘC ĐUA VÀO VŨ TRỤ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM”.

Cà phê Vật lý tháng 5.

Link đăng kí: https://forms.gle/1HRykwgVJAcVj5yw6

Thời gian: 20h30 ngày 31/05/2022

Vài nét về diễn giả: TS. Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, trưởng phòng Thiết kế hệ thống không gian. Ông tốt nghiệp tiến sĩ về Cơ khí và Hàng không Vũ trụ tại Học viện Công nghệ Tokyo năm 2014. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào phát triển vệ tinh nhỏ quan sát trái đất và kỹ thuật hệ thống.

Từ năm 2007 đến nay, ông tham gia vào nhiều dự án phát triển vệ tinh nhỏ, đặc biệt là các vệ tinh “Made in Vietnam” như PicoDragon, NanoDragon và MicroDragon.

Đến với Trường học Phát triển Việt Nam 2021, với góc nhìn của một người làm nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển vệ tinh, TS. Lê Xuân Huy sẽ đem đến chia sẻ về phát triển một hệ sinh thái công nghệ vũ trụ và ứng dụng của Việt Nam trên cơ sở định hướng từ “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” của Chính phủ và năng lực Quốc gia.

Bài giảng của TS. Lê Xuân Huy sẽ phân tích những lĩnh vực có thể tập trung phát triển trong thời gian trước mắt và cả những cơ hội để lôi kéo được nhiều thành phần từ các cơ quan chính phủ, trường đại học, công ty đến startup công nghệ,.. tham gia khai thác dữ liệu vệ tinh, xây dựng triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, là những thách thức từ những hạn chế về nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng còn hạn chế,…

Từ đó, mỗi người chúng ta có thể nhận ra để gặt hái được những thành công bước đầu trong lĩnh vực cần có sự hoạt động bền bỉ của các thành phần tham gia. Ngoài ra, một trong những yếu tố tiên quyết và động lực chủ đạo ở đây cần có sự khẳng định và đảm bảo định hướng từ Chính phủ để các thành phần tham gia vào hệ sinh thái có định hướng phát triển bền vững.

Bài viết liên quan