Bài giảng đại chúng “CUỘC ĐUA VÀO VŨ TRỤ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM”

Bài giảng đại chúng “CUỘC ĐUA VÀO VŨ TRỤ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM”.

Cà phê Vật lý tháng 5

Diễn giả: TS. Lê Xuân Huy, <Phó Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, trưởng phòng Thiết kế hệ thống không gian>

Ông tốt nghiệp tiến sĩ về Cơ khí và Hàng không Vũ trụ tại Học viện Công nghệ Tokyo năm 2014. Từ năm 2007 đến nay, ông tham gia vào nhiều dự án phát triển vệ tinh nhỏ, đặc biệt là các vệ tinh “Made in Vietnam” như PicoDragon, NanoDragon và MicroDragon.

Nội dung bài giảng: TS. Lê Xuân Huy chia sẻ về phát triển một hệ sinh thái công nghệ vũ trụ và ứng dụng của Việt Nam trên cơ sở định hướng từ “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” của Chính phủ và năng lực Quốc gia.

Bài viết liên quan