Thông tin học bổng Toshiba

posted in: Học bổng du học | 0
Chương trình học bổng Toshiba

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

  • Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2022);
  • Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);
  • Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
  • Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;
  • Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).
  • Ưu tiên học viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng

  • Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập);
  • Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký học bổng theo link này.

Bài viết liên quan