Thông báo chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản

posted in: Học bổng du học | 0

Thông báo chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản

Thông báo Chương trình học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:
Không xét sinh viên K62

1. Điều kiện xét tuyển

a) Đối với SV đã được nhận học bổng Shinnyo:

  • Năm học 2020-2021 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắctrở lên;
  • Ưu tiên HSSV: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

b) Đối với SV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

  • SV năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021;
  • Có hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập

HSSV được nhận học bổng Shinnyo năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

2.  Giá trị học bổng:

– Học bổng dành cho SV: 300 USD/1 SV/năm học.

Bài viết liên quan