Kết quả học bổng ADF năm học 2020-2021

posted in: Học bổng du học | 0
KẾT QUẢ HỌC BỔNG ADF 2000$/SV/NĂM (được trao trong suốt 4 năm học đại học).

THẬT VINH DỰ VÀ TỰ HÀO KHI KHOA VẬT LÝ CÓ 2 SINH VIÊN DÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG NÀY:

  1. Ngô Thị Quế K65 CTĐT Cử nhân Khoa học Tài năng, Ngành Vật lý học
  2. Trần Y Vân K64 CTĐT Cử nhân Khoa học Tài năng, Ngành Vật lý học

Xin chúc mừng 02 bạn.

Bạn hãy theo dõi website để biết thêm thông tin nhiều học bổng có giá trị.

Bài viết liên quan