Kết quả học bổng Acecook 2020

posted in: Học bổng du học | 0
Kết quả học bổng Acecook 2020 trị giá 11,5tr/sv.

CHÚC MỪNG 02 BẠN SINH VIÊN CỦA KHOA VẬT LÝ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ACECOOK 2020 VỚI TRỊ GIÁ 11,5 TR/SV

  1. Nguyễn Thanh Phong – K65 ngành Kỹ thuật điện tử và Tin học
  2. Trần Bá Dương – K63 CTĐT chuẩn Quốc tế, ngành Vật lý học

Bài viết liên quan