HỌC BỔNG VINGROUP NĂM 2020

posted in: Học bổng du học | 0
HỌC BỔNG VINGROUP NĂM 2020.

Đối tượng cho K62 – K64:

LOẠI I dành cho sinh viên xuất sắc:

  • Sinh viên có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);
  • Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

LOẠI II dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học:

  • Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2019 – 2020 đạt từ loại khá trở lên, điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

Trị giá mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

Các bạn có đủ điều kiện thì đăng ký xét chọn học bổng theo link này trước 14h00 ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan