HỌC BỔNG TOSHIBA CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM HỌC 2022 -2023

HỌC BỔNG TOSHIBA CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM HỌC 2022 -2023

Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

  • Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiêncứu sinh (không xét học bổng đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2023);
  • Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);
  • Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tươngđương, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
  • Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;
  • Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).
  • Ưu tiên học viên: Khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật;hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu khoa học; có bài báo/báo cáo khoa học.

Mức học bổng:

  • Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉcấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).
  • Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

Bài viết liên quan