Học bổng Shinnyo, Nhật Bản 2020

posted in: Học bổng du học | 0
Học bổng Shinnyo, Nhật Bản 2020.

Giá trị học bổng: 300$/sv/năm học

Thời hạn đăng ký: trước ngày 16/10/2020

Tiêu chuẩn xét chọn:

1. Sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo năm 2019 – 2020:

  • Năm 2019 – 2020 có kết quả học tập loại Khá, rèn luyện loại xuất sắc;
  • Ưu tiên: Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đòan Hội, hỗ trợ cộng đồng, hòan cảnh khó khăn, …

2. Sinh viên lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:

  • Sinh viên năm nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2020;
  • Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập;

Chú ý: Sinh viên được nhận học bổng SHINNYO năm 2020 – 2021 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét học bổng vào những năm tiếp theo.

Đăng ký theo link này.

Bài viết liên quan