HỌC BỔNG Ph.D/MSc-PhD CHO KỲ THU (9/2022) TẠI ĐH QUỐC GIA CHUNGNAM, HÀN QUỐC

HỌC BỔNG Ph.D/MSc-PhD CHO KỲ THU (9/2022) TẠI ĐH QUỐC GIA CHUNGNAM, HÀN QUỐC.

Giáo sư: Nah Junghyo đang làm việc tại Electrical Engineering Department, Chungnam National Univeristy.

1. Hướng nghiên cứu của lab bao gồm:

  • Energy harvesting devices for self-powered electronics applications
  • Novel semiconductor devices and nanomaterial-based active sensors
  • Electrospun nanofiber: mesh for filtering ultrafine particulate matters, functionalization and heterostructure formation of electrospun nanofibers, lightweight EMI (Electromagnetic Interface) shielding materials
  • Materials and structure development for 3D printer: 3D printed Electronic device and sensors, 3D printed EMI shielding interfaces

– Giáo sư hiền lành, dễ tính, mình interview trực tiếp nên các bạn cứ mạnh dạn apply hồ sơ.

– Hướng đi của lab mới mẻ, báo cao khá nhiều.

– Thiết bị vật chất lab khá đầy đủ, có liên kết với khác nhiều lab lớn khác ở Chungnam, UNIST, Kyung Hee …. Lab đang có nhiều dự án bao gồm BK21, NRF, Ministry of Environment, Ministry of Science and ICT, and KEPCO Research Institue.

2. Học bổng:

PhD course: Năm đầu tiên: 1.500.000 KRW, mỗi năm sẽ tăng 100.000 KRW.

Combine:

  • Năm nhất: 1.300.000 KRW
  • Năm hai: 1.400.000 KRW, từ các năm sau sẽ nhận tiền như PhD course.
  • Tất cả đều phải tự đóng học phí (khoảng 2.400.000 KRW 1 kì chia làm 4 lần đóng-PhD course).
  • Với mỗi bài báo SCI, sinh viên sẽ được nhận incentive 300.000 KRW từ giáo sư và từ trường (or BK 21) (tối đa có thể được 1.500.000 KRW/1 bài)
  • Ngoài ra, các bạn sinh viên mới vào sẽ được nhận 1 laptop mới. Hằng năm sẽ được hỗ trợ đi dự hội nghị ở các nước như Mỹ hay châu Âu.
  • Note: Chi phí sinh hoạt ở Chungnam khá rẻ so với mặt bằng chung ở Hàn Quốc.

3. Yêu cầu:

Background tốt về vật liệu, vật lí. Tiếng Anh có chứng chỉ TOEIC, IELTS là 1 lợi thế (sẽ được nhận thêm học bổng đầu vào từ trường, miễn giảm học phí kì đầu).

Các bạn quan tâm xin vui lòng gửi CV, bảng điểm, bằng tiếng anh và các giấy tờ liên quan (ghi rõ apply Combine or Phd) theo địa chỉ email: nguyenthitrinh_t59@hus.edu.vn.

Thông tin về lab và giáo sư :http://aeem.cnu.ac.kr/.

Bài viết liên quan