HỌC BỔNG LAWREN S.TING NĂM HỌC 2018 – 2019

posted in: Học bổng du học | 0

Khoa Vật lý thông báo tới các lớp về chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là Học bổng Lawrence S.Ting) năm 2018

Học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học (chuyển khoản)

Tiêu chuẩn xét chọn:

  • Là sinh viên đại học hệ chính quy (không xét cho sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2017);
  • Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018:
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên;
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên;
  • Có kết quả rèn luyện năm học 2017 – 2018 đạt loại tốt trở lên;
  • Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;
  • Có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức

Mỗi lớp chọn ra hai bạn trong lớp đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn (01 bạn có thành tích xuất sắc, 01 bạn sinh viên vượt khó), lập danh sách và gửi về khoa trước Deadline: 03/04/2018

================
Thông tin liên hệ:
Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Email: khoavatly@hus.edu.vn
SĐT: 024.3558.3980
Website: http://physics.hus.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khoavatlyhus/

Bài viết liên quan