HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2020-2021

posted in: Học bổng du học | 0
HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2020 – 2021

Khoa Vật lý thân gửi các bạn thông tin học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

Trị giá mỗi suất học bổng: 14.000.000đ/sv/năm học

Số lượng học bổng: 04 suất/trường

Tiêu chuẩn xét chọn:

  • Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên, kết quả điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2021);
  • Có hoàn cảnh khó khăn;
  • Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;
  • Sinh viên nếu được nhận học bổng phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.

Đăng ký theo đường link: https://docs.google.com/ trước 09h00 ngày 07/5/2021.

Bài viết liên quan