HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐHQGHN 2022

HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐHQGHN 2022: HỌC SINH VUI MỪNG, PHỤ HUYNH AN TÂM

Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định phê duyệt Chương trình học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN.

Trước thông tin này, nhiều học sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào ngành Khoa học Cơ bản của ĐHQGHN cảm thấy hào hứng, phụ huynh phấn khởi.

18 ngành học được cấp học bổng năm 2022:

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 9 ngành:(1) Tài năng Toán học, (2) Tài năng Vật lý, (3) Tài năng Hóa học, (4) Tài năng Sinh học, (5) Địa lý tự nhiên, (6) Địa chất học, (7) Tài nguyên và môi trường nước, (8) Hải dương học, (9) Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 9 ngành: (1) Hán Nôm, (2) Lịch sử, (3) Triết học (4) Tôn giáo học, (5) Chính trị học, (6) Nhân học, (7) Việt Nam học, (8) Ngôn ngữ học, (9) Văn học.

Theo vnu.edu.vn

Bài viết liên quan