HỌC BỔNG ANNEX HỌC KỲ II, 2019-2020

posted in: Học bổng du học | 0

HỌC BỔNG ANNEX HỌC KỲ II, 2019-2020

?Giá trị: 3.500.00đ/sv/học kỳ

?Tiêu chuẩn:
– Ưu tiên: Sinh viên đã được nhận học bổng Annex học kỳ I, 2019 – 2020
– Kết quả học tập: 2.5 trở lên,
– Kết quả rèn luyện: Tốt trở lên,
– Có hoàn cảnh khó khăn

✍️ Đăng ký xét chọn qua link: https://docs.google.com/

⏰ Thời hạn đăng ký: Trước 23/3/2020

Bài viết liên quan