ĐHQGHN trao 250 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid -19

posted in: Học bổng du học | 0
Ngày 5/5/2020, ĐHQGHN nhận được thông báo của Tập đoàn Ecopark về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn dịch Covid-19.
Theo đó, giá trị học bổng 1 triệu đồng/sinh viên. Tổng học bổng tài trợ là 250 suất tương đương 250.000.000 triệu đồng trao tới 250 em sinh viên. Đây là 1 hoạt động của chương trình triển khai quỹ phi lợi nhuận “Lá chắn phòng dịch Covid-19” của Tập đoàn Ecopark.Thông qua hoạt động này, tập đoàn Ecopark mong muốn hỗ trợ 1 phần giúp các em sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch để ổn định cuộc sống để tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ.ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị chương trình học bổng tài trợ của Tập đoàn Ecopak; đồng thời đề nghị các đơn vị gửi email đề cử danh sách sinh viên nhận học bổng (theo mẫu) trước ngày 12/5/2020 để ĐHQGHN tổng hợp và làm thủ tục đề cử tới Tập đoàn Ecopark theo đề nghị của Tập đoàn.
Nguồn: vnu.edu.vn

Bài viết liên quan