Chương trình trao đổi với đại học National Chiao Tung University (NCTU) và Pohang University of Science and Technology (POSTECH) năm học 2019-2020

posted in: Học bổng du học | 0

2019 AEARU Innovation & Entrepreneurship Winter Program @ NTU X NCTU

 1. Thời gian diễn ra chương trình: 29/12/2019 – 04/01/2020.
 2. Điều kiện tham dự:
  • Sinh viên đại học chính quy từ năm thứ 2 trở lên.
  • GPA và Trình độ ngoại ngữ: không có yêu cầu cụ thể.Tuy nhiên trình độ ngoại ngữ tối thiểu được khuyến nghị là TOEIC 600 hoặc tương đương.
 3. Địa điểm: National Taiwan University (NTU) và National Chiao Tung University (NCTU).
 4. Thời hạn đăng ký: 01/9/2019 – 30/10/2019.
 5. Tham khảo thông tin chi tiết tại: NTU Plus Academy và đăng ký trực tiếp tại:  Online Application.

Pohang University of Science and Technology 2020 Spring

 1. Thời gian trao đổi: 01 học kỳ – kỳ mùa xuân 2020 (17/2 – 05/6/2020).
 2. Điều kiện tham dự:
  • SInh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3.
  • Điểm trung bình chung các học kỳ từ 3.0/4.0.
  • Trình độ ngoại ngữ: tối thiểu tiếng Anh TOEFL iBT 79, IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 3. Cách thức đăng ký: 
  • Sinh viên gửi hồ sơ với tiêu đề “POSTECH Spring 2020” đến địa chỉ hcdn@hus.edu.vn không muộn hơn ngày 12/9/2019.
  • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại: http://international.postech.ac.kr/
  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2019.
 4. Hồ sơ đăng ký:
  • Bảng điểm (tiếng Anh);
  • Chứng chỉ ngoại ngữ;
  • Thư giới thiệu của giảng viên;
  • Bản photo hộ chiếu.
 5. Tham khảo thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Bài viết liên quan