Chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Valladolid (UVa), Tây Ban Nha

posted in: Học bổng du học | 0

Chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Valladolid (UVa), Tây Ban Nha ===

Đối tượng: Sinh viên, Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh
Thời gian: 01/02/2018 – 15/07/2018
Lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Môi trường 
Học bổng: vé máy bay và 800 EUR/tháng trong 05 tháng.
Hạn nộp hồ sơ: 06/10/2017 tại https://www5.uva.es/uvamobplus/.

Chi tiết tham khảo tại: https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/courses

Bài viết liên quan