CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Vallet 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Vallet 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 10 suất học bổng do Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) trao tặng cho sinh viên và học viên sau đại học các ngành Vật lý, Khoa học vật liệu, Hóa học, Sinh học, Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học và Môi trường đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2023.

Trị giá mỗi suất học bổng: 28.000.000đ/sv/ năm học.

Học bổng Vallet 2023 được xét cấp cho các sinh viên, học viên sau đại học xuất sắc theo các tiêu chí sau đây:

  • Đã được giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế;
  • Có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2023, có điểm trung bình các môn từ 8.2 trử lên (hệ 10) thuộc cả hai năm học 2022 và 2023;
  • Có thành tích vượt bậc trong học tập và nghiên cứu (đối với học viên sau đại học) và có các công trình công bố có ý nghĩa khoa học cao, được cơ sở đào tạo đề cử.
  • Thời hạn nhận bản đăng ký: Trước ngày 01 tháng 08 năm 2023

Hình ảnh: Hai bạn sinh viên Trần Việt Anh (K60QT) và bạn Lê Khánh Linh (K61VLC) là một trong số những bạn sinh viên xuất sắc nhất khu vực miền Bắc được nhận học bổng Odon Vallet 2018.

Bài viết liên quan