Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2022 – 2023

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2022-2023.

Trị giá học bổng: 1.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học

Số lượng: 4 sinh viên K67/Trường

Thời hạn đăng ký xét chọn: trước 09h00 ngày 20/10/2022

Tiêu chí xét chọn:

  • Đối với sinh viên đã được nhận học bổng ADF khóa QH.2019, 2020, 2021: Có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 3.2 trở lên, có kết quả rèn luyện đạt loại tốt và có nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã tham gia (theo mẫu của Quỹ).
  • Đối với sinh viên khóa QH.2022:
    • Có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022.
    • Có tham gia hoạt động xã hội và có kế hoạch học tập rõ ràng.
    • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên được nhận học bổng có trách nhiệm nộp báo cáo (theo hướng dẫn) vào cuối năm học.

Hàng năm, những sinh viên này sẽ tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp nếu đạt kết quả học tập từ 3.2 trở lên.

Đăng ký theo link: docs.google.com.

Bài viết liên quan