CHÚC MỪNG BẠN TRẦN BÁ DƯƠNG – K63 CTĐT QUỐC TẾ VẬT LÝ ĐÃ DÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG KOVA 2020

posted in: Học bổng du học | 0
HỌC BỔNG KOVA 2020.

Thông báo kết quả từ Ban điều hành Giải thưởng và Học bổng KOVA năm 2020, toàn quốc có 21 sinh viên đạt giải thưởng KOVA hạng mục triển vọng và 109 sinh viên đạt học bổng KOVA với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng/SV và sẽ dự kiến trao giải thưởng vào tháng 12/2020.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 2 bạn:

  • Vũ Thị Ngần – Khoa Môi trường đạt giải thưởng KOVA hạng mục triển vọng
  • Trần Bá Dương – Khoa Vật lý đạt học bổng KOVA dành cho SV học tốt vượt khó.

Chi tiết xem tại đây.

Bài viết liên quan