Bài giảng trực tuyến về Vật lý kỹ thuật và ứng dụng cho sinh viên ASEAN – Chương trình trao đổi Sakura Science

posted in: Học bổng du học | 0

ASEAN Online Summer Seminar on Applied and Engineering Physics

Từ 13-17 tháng 7/2020, Các giáo sư ở Đại học Osaka, Nhật Bản, sẽ có một chuỗi các bài giảng trực tuyến giới thiệu về các thành tựu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Vật lý kỹ thuật và ứng dụng: công nghệ nano, kỹ thuật hóa học, và kỹ thuật sinh học cho các bạn sinh viên sắp bước vào năm 3&4.

Các bài giảng được truyền trực tuyến đến sinh viên các trường thuộc khối ASEAN: Institute Technology Bandung (ITB), Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-US), Tunku Abdul Rahman University College (TARUC), University Kebangsaan Malaysia (UKM), University Sains Malaysia (USM), và University Putra Malaysia (UPM).

Sau mỗi bài giảng, các sinh viên sẽ được yêu cầu làm báo cáo, và dựa trên kết quả báo cáo, các sinh viên tiềm năng sẽ được chọn và mời đến Đại học Osaka từ 13-22 tháng 12/2020 theo chương trình Sakura Science.

Đăng ký:

Gửi hai tài liệu sau về email qedc-staff@dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp (hạn nộp 30/06/2020).

  • Mẫu đăng ký (file đính kèm)
  • Bảng điểm học tập (dịch sang tiếng Anh)

Các sinh viên đăng ký sẽ có một buổi kiểm tra đường truyền internet vào 07/07/2020, liên hệ thầy Huy huydn@hus.edu.vn để biết chi tiết.

Thông tin thêm ở tài liệu đính kèm.

Bài viết liên quan