Thông báo sinh hoạt câu lạc bộ tháng 3/2019

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Tháng 3 này, CLB mời chuyên gia từ SAMSUNG cũng là Cựu sinh viên của Khoa đến nói chuyện với các sinh viên.

1. Thời gian: Thứ 7, 23-03-2019

9h 00 – 10h 00: After Graduation: PhD abroad study opportunity & Experience sharing

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Laser ứng dụng, Samsung

10h 15 – 11h 15: Laser Technologies in Military & Industry Areas

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Laser ứng dụng, Samsung

2. Địa điểm: Phòng 101  nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Thân mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.

Bài viết liên quan