Thông báo hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Vật lý trân trọng thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý năm học 2019-2020:

☘️ Thời gian: Dự kiến thứ 5, ngày 21/5/2020

☘️ Đăng ký và gửi danh sách cùng báo cáo tóm tắt cho các chủ nhiệm bộ môn trước ngày 18/5/2020.

?Các bạn sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học, quan tâm đến các hướng nghiên cứu mới, đừng bỏ lỡ nhé, ?

Bài viết liên quan