Seminar của GS. Kaan Guven của Koc University, Thổ Nhĩ Kỳ

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Khoa Vật lý trân trọng mời thầy cô và các bạn sinh viên tham dự seminar của GS. Kaan Guven của Koc University, Thổ Nhĩ Kỳ.
GS Guven sang đây trong chương trình Erasmus+ và đã giảng 5 buổi cho các sinh viên. 
GS Guven cũng quan tâm phát triển hợp tác với Khoa Vật lý và sẽ trình bày seminar

  • Tiêu đề: Designing Thermoplasmonic Gold Nanoparticles for Cancer Theranostics
  • Người trình bày: GS. Kaan Guven
  • Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 12/4 (ngày mai), Phòng 408F-T1
  • Abstract: đính kèm.

Short Bio: Kaan Güven took his Ph.D from Department of Physics, Bilkent University in 1999. He worked as a post-doc in Prof. Klaus von Klitzing’s group at Max-Planck Institut in Stuttgart and then as a research associate in Nanotechnology Research Center at Bilkent University. In 2009 he joined the department of physics at Koç University. His currently involved with experimental and computational research on microwave metamaterials, plasmonics and nanophotonics.

Trân trọng kính mời thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm tới dự.

Bài viết liên quan