OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2022

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2022

Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa từ ngày 26-29.10.2022.

Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm khuyến khích các sinh viên trẻ phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các Trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước.

Chúc đoàn sinh viên của Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự thi đạt nhiều thành công!

Bài viết liên quan