NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Từ hôm nay 5/5/2023, Cổng đăng ký môn học ĐHQGHN đã được nâng cấp. Sinh viên thực hiện đăng ký lưu ý:

Link đăng ký: https://dangkyhoc.vnu.edu.vn/dang-nhap

Thời gian sử dụng hệ thống mỗi lần đăng nhập sẽ chỉ giới hạn trong 20 phút. Lượt đăng ký khoảng 2.000 tài khoản/lượt.

Sau khi ghi nhận đăng ký học thành công hoặc hết thời gian 20 phút sử dụng, hệ thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản (dành vị trí cho các bạn khác đăng ký). Khi đăng xuất tài khoản, sinh viên chỉ có thể đăng nhập lại sau 60 phút kể từ lần login cuối cùng.

Hệ thống sẽ tự nhận diện sinh viên dùng Tool đăng ký. Danh sách sinh viên sử dụng Tool đăng ký tự động sẽ được gửi cho đơn vị để có biện pháp xử lý.

Hệ thống sẽ tạm dừng để bảo trì định kỳ từ 1h đến muộn nhất là 4h sáng hàng ngày.

Bài viết liên quan