LỚP HỌC VẬT LÝ QUỐC TẾ

posted in: Hoạt động sinh viên | 0

Lớp học Vật lý quốc tế dành cho chuyên ngành Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu.
Lớp học năm nay sẽ có bài giảng về áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong nghiên cứu Vật liệu và Vật lý. Mời các bạn đăng ký online tại:

http://vsop.pias.edu.vn/index.php/application/

Deadline: 30/05/2019
Khai mạc lớp học: 22/07/2019
Thành phần: Các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và sinh viên đại học năm cuối.
Lưu ý khi đăng kí online: các bạn nên đăng nhập email trước khi ấn vào link đăng kí online.

Bài viết liên quan